Reglement aspirant-leden

(uittreksel uit het huishoudelijk reglement)

ARTIKEL 4

Aankomende en Aspirant-leden

4.1. Te allen tijden beslist het bestuur over het wel of niet toelaten van leden. Het bestuur kan voor de toelatingsprocedure een ballotagecommissie instellen maar is dat niet verplicht. Het oordeel van de ballotagecommissie is niet bindend maar
slechts adviserend aan het bestuur van de vereniging, aangezien het bestuur de verantwoordelijkheid houdt.

4.2. Personen die het lidmaatschap bij de vereniging aanvragen, dienen de volgende bescheiden te overleggen:

a.    een ingevuld formulier met algemene gegevens (aanmeldingsformulier aspirant-lid), alsmede een eigen verklaring omtrent de psychische gezondheid. Het formulier dient te worden ondertekend door de betrokkene;
b.    ter inzage een geldig legitimatiebewijs, alsmede een kopie daarvan; de kopie blijft in het bezit van de vereniging;
c.    een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (deze VOG is niet van toepassing indien de desbetreffende persoon reeds beschikt over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen).
d.    een goedgelijkende pasfoto in kleur.

4.3. Nadat een verzoek om lidmaatschap is ingediend, wordt door het bestuur een dossier van de betrokkene gevormd. Het bestuur beheert van al haar leden een persoonlijk dossier waarin alle persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

4.4. Nadat een verzoek om lidmaatschap door de betrokkene is ingediend, wordt door het bestuur de procedure tot verkrijging lidmaatschap gestart. Vanaf dat moment is de betrokkene nog geen aspirant-lid en geen gewoon lid van de vereniging. Deze procedure bestaat uit een proefperiode van 3 maanden waarin de betrokkene minimaal tien (10) maal de vereniging moet hebben bezocht en onder begeleiding schietsportoefeningen heeft verricht. In diezelfde periode zal het bestuur dan wel een daarvoor benoemde ballotagecommissie, mogelijk gesprekken met de betrokkene voeren. In die gesprekken kunnen aan de orde komen een eventueel strafrechtelijk verleden, alsmede het strafrechterlijk verleden van huisgenoten, de thuissituatie, relatieproblemen en andere zaken die van belang zijn voor het lidmaatschap van de vereniging. Indien nodig kan het bestuur eventueel een huisbezoek verrichten.

4.5.  Indien na de proefperiode, er geen reden is de desbetreffende persoon niet als lid tot de vereniging toe te laten, wordt de betrokkene aspirant-lid van de vereniging. De totale aspirant-lidmaatschapsperiode duurt minimaal 6 maanden
(de ballotage tijd wordt hierin meegerekend).

4.6. Tijdens de aspirant-lidmaatschapsperiode dient de betrokkene een introductiecursus te volgen. Deze introductiecursus bestaat uit minimaal tien (10) lessen waarin in ieder geval aan de orde komen “veiligheid op de schietbaan”, “de omgang met vuurwapens”, “de basistechniek van één of meerdere disciplines” en de introductiecursus wordt afgesloten met een vaardigheidsproef. Deze vaardigheidsproef dient met goed gevolg afgesloten te worden om voor het definitieve lidmaatschap in aanmerking te komen.

4.7.  Indien aan de voorwaarden genoemd onder artikel 4.1. tot en met 4.6. is voldaan, kan de betrokkene als definitief lid worden ingeschreven.

ARTIKEL 5

Toelatingsprocedure

5.1.1 De toelating als aspirant lid wordt verzocht door de indiening van een door de vereniging beschikbaar gesteld en door de aanvrager(ster) ingevuld en ondertekend formulier. Indien de toelating wordt verzocht door een minderjarige, wordt het formulier door zijn (haar) ouders, voogd of verzorgers mede ondertekend. Bij de indiening legt de aanvrager(ster) een goed gelijkende foto van hem (haar) over.

5.2.  Tegelijk met de uitreiking van de aanmeldingsformulieren ontvangt de aanvrager(ster) een reglement aspirant-leden der vereniging en de veiligheidsvoorschriften. Indien niet in het bezit van een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen wordt tevens een aanvraag formulier uitgereikt voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) .

5.3.  Het bestuur is bevoegd van de aanvrager(ster) gedurende zijn (haar) ballotage tijd van tenminste 3 maanden een bijdrage te heffen en de kosten voor de onder 5.2. genoemde bescheiden in rekening te brengen. Deze bijdrage plus kosten bedragen € 75,00 en dienen bij inlevering van het aanvraagformulier te worden voldaan. Als de aanvrager(ster) wordt toegelaten, worden deze kosten en de bijdrage met het inschrijfgeld verrekend.

5.4.  Van het verzoek om toelating wordt zo spoedig mogelijk op de in de vereniging gebruikelijke wijze of wijzen kennis gegeven aan de leden.

5.5.  De leden kunnen tegen de toelating bezwaar maken zolang het bestuur niet heeft beslist. De bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Op niet op deze wijze kenbaar gemaakte bezwaren wordt geen acht geslagen.

5.6.  Niemand kan als aspirant lid tot de vereniging worden toegelaten indien niet :
a.     er tenminste drie maanden zijn verstreken sinds zijn (haar) aanmelding voor het lidmaatschap,
b.     het bestuur op deugdelijke gronden de verwachting heeft dat het aankomend lid over de nodige kennis en vaardigheid
beschikt, die voor een veilig gebruik van schietwapens vereist zijn, en voorts,
c.     er ten aanzien van het aankomend lid niet van zodanige eigenschappen, gedragingen of omstandigheden aan het bestuur is gebleken dat gebruik van wapens voor een ander doel dan de beoefening van de schietsport kan worden geducht,
d.     een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kan worden overlegd, of reeds in het bezit is van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten